NA CHRZEST

15% + 5% Symbol: SM-20 SMOCZEK
SMOCZEK
Waga: 10.30g
15% + 5% Symbol: SM-5B-2 SMOCZEK
SMOCZEK
Waga: 7.45g
15% + 5% Symbol: SM-11 SMOCZEK
SMOCZEK
Waga: 10.93g
15% + 5% Symbol: BU-4 BUCIKI
BUCIKI
Waga: 19.93g
15% + 5% Symbol: SM-5B SMOCZEK
SMOCZEK
Waga: 7.42g