Strefa oczekiwania

15% + 5% Symbol: SBKKL003072 KLIPSY
KLIPSY
Waga: 4.40g
15% + 5% Symbol: CELK23Y KOLCZYKI
KOLCZYKI
Waga: 0.72g
15% + 5% Symbol: KM-E-0622C KOLCZYKI
KOLCZYKI
Waga: 1.63g
15% + 5% Symbol: ALMS015Y KOLCZYKI
KOLCZYKI
Waga: 1.71g
15% + 5% Symbol: ALMS015RH KOLCZYKI
KOLCZYKI
Waga: 1.71g
3% Symbol: PL0143EPG8K KOLCZYKI
KOLCZYKI
Waga: 0.80g
3% Symbol: CEL243NG8KBASIA NASZYJNIK
NASZYJNIK
Waga: 1.20g