Regulamin

1. Regulamin określa zasady sprzedaży prowadzonej przez e-hurtownię All Silver Michał Śliwiak.

2. Właścicielem strony internetowej www.allsilver.pl jest firma All Silver Michał Śliwiak z siedzibą w Częstochowie ul. Legionów 90; NIP 5731667359; Regon 150252076. Dane kontaktowe: tel. +48 34 322 37 80; fax. +48 34 366 57 58; mob.+48 696 08 45 62.

3. E-hurtownia jest przeznaczona tylko do sprzedaży hurtowej. Aby złożyć zamówienie należy zarejestrować się na naszej stronie. Rejestracja jest darmowa i następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Klient dokonując rejestracji akceptuje zasady korzystania ze stron e-hurtowni. Dane dotyczące Klienta będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. Strona internetowa zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, a dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie do poprawnej realizacji zamówień, składanych przez Klientów e-hurtowni. Administratorem danych  (w myśl Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych) jest firma All Silver Michał Śliwiak. Na żądanie Klienta, e-hurtownia All Silver zapewni dostęp do jego danych osobowych znajdujących się w posiadaniu firmy. Ponadto All Silver podejmie działania w celu umożliwienia użytkownikom korekty, zmiany lub usuwania informacji, które są niedokładne lub niepełne. W tym celu należy skontaktować się z administratorem danych osobowych, wysyłając informację e-mail na adres: info@allsilver.pl. Klient e-hurtowni All Silver ma prawo do wycofania swojej zgody na dalsze przetwarzanie jego danych. 

4. Wszelkie dodatkowe informacje na temat produktów i realizacji zakupów można uzyskać pod numerem telefonu: +48 696 08 45 62 oraz e-mailem: info@allsilver.pl.

5. Właściwości towaru zawarte są w opisie przy każdym prezentowanym produkcie. Zwracamy uwagę, że wyroby jubilerskie mają specyficzne właściwości, są niewielkich rozmiarów i mogą minimalnie różnić się w rzeczywistości. Zdjęcia produktów prezentowane na stronie internetowej www.allsilver.pl mają charakter wyłącznie informacyjny i są własnością firmy All Silver Michał Śliwiak.

6. Wszystkie ceny na naszej stronie są podane w złotych polskich i są to ceny netto za 1 sztukę towaru.

7. E-hurtownia prowadzi wyłącznie sprzedaż hurtową. Minimalna wartość pierwszego zamówienia wynosi 2000zł netto. Minimalna wartość każdego kolejnego zamówienia to 500zł netto. 

8. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie produktów do koszyka w trakcie składania zamówienia do momentu jego akceptacji. Klient ma możliwość dodawania/usuwania produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi na stronie komunikatami.

9. Wysłanie przez Klienta zamówienia poprzez stronę e-hurtowni stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy z e-hurtownią All Silver Michał Śliwiak. 

10. Płatności za złożone zamówienie Klient dokonuje przelewem. Klient najpierw dokonuje płatności, a następnie e-hurtowania wysyła w ciągu 4 dni zamówiony towar do Klienta.

11. Towar wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS na nasz koszt przy zamówieniu powyżej 2000zł netto. Przesyłka zawsze jest ubezpieczona. Przy niższych wartościach zamówień doliczamy koszt transportu 20zł.

12. Zwroty przyjmujemy w ciągu 10 dni od daty otrzymania przez Klienta towaru. Zwracamy 100% wartości towaru. Zwrot Klient przesyła na swòj koszt. W przypadku reklamacji, braków lub innego rodzaju uszkodzeń przyjmujemy zwroty do naprawy lub rozliczamy różnice w kolejnych zamówieniach. W przypadku zwrotu/reklamacji wymagane jest wypełnienie elektronicznego formularza, który znajduje się tutaj oraz na stronie w zakładce Zwroty i reklamacje. Spakowany i zabezpieczony towar wraz z dołączoną fakturą zakupu prosimy wysłać kurierem na adres podany w pkt 2 niniejszego regulaminu. Po otrzymaniu i weryfikacji zwrotu w ciągu dokonujemy przelewu środków na wskazany w formularzu rachunek po otrzymaniu od Klienta podpisanej faktury korygujacej.

13. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy All Silver Michał Śliwiak, a Klientem zostaje poddane Sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy All Silver Michał Śliwiak.

14. All Silver Michał Śliwiak zastrzega sobie prawo do zmiany obowiązującego regulaminu. Powyższa zmiana zostanie poprzedzona odpowiednią informacją w powyższym regulaminie.

15.OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM,

1.1.Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.,

1.2.Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.,

1.3.Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.,

1.4.Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.,

1.5.Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.,

1.6.Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.,

1.7.Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.